EDUCA Logopèd ia

Educalogopèdia

Logopèdia infantil

La comunicació humana és essencial per un desenvolupament òptim i integral.

maestra-enseñando-a-pronunciar-a-una-nina

La logopèdia s’ocupa de l’estudi, diagnòstic i rehabilitació i prevenció dels trastorns de la comunicació humana, així com funcions associades.

Davant d’una dificultat, hi ha una solució.

Si el teu fill/a té dificultats en el seu llenguatge o la seva comunicació, pot ser que necessiti un logopeda. Alguns dels casos més comuns són:

  • Alteracions en la producció de la parla o en la fluïdesa del discurs.
  • Dificultat per articular alguns sons.
  • Parla és inintel. ligible i/o presenta distorsions fonètiques i/o fonològiques 
  • Dificultats per expressar-se correctament per la seva edat
  • Dificultats en comprensió oral i escrita
  • Dificultats en la lectura i l’escriptura
  • Alteracions en la veu i es queda disfònic.

Si et sents idenfificat amb alguns d’aquests casos, contacta amb nosaltres i demana una primera visita.

Millora la salut del teu fill/a amb patologia del llenguatge i la comunicació

 

Som un equip multidisciplinar, on avaluem, diagnostiquem i tractem els trastorns de la parla, del llenguatge i la comunicació.

Cuidem la salut del teu fill/a ja que fem possible que pugui empassar, beure o respirar de forma segura, que pugui produir sons amb la veu o pugui comprendre el llenguatge escrit, que pugui parlar fluidament, que superi problemes amb la veu, l’audició i les funcions orals associades entre d’altres.

Necessites els nostres serveis de suport escolar?

Demana informació i t’indicarem com podem ajudar-vos a superar la seva dificultat.

Què pot aconseguir un logopeda?

 
 

Corregeix
transtorns de la
parla, del
llenguatge, de
l’audició, de la
veu i del
raonament.
Ajuda a superar
les dificultats
lingüístiques,
orals
d
’escriptura i 
d’habilitats
matemátiques
Treballa problemes
d'origen genétic,
cerebral i
neurodegeneratiu
.
Ajuda a millorar
problemes
associats a
funcions orals
(respiració, masticació i deglució).